Алексей Охрименко

Алексей Охрименко

Автор дизайн паттерна MALEVICH и PEG парсера SimplePEG

Компания:
IPONWEB
Email:
ai_boy@live.ru
Skype:
ai_boy1
Twitter:
@Ai_boy